ระบบกล้องวงจรปิด ( CCTV System )
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ : CCTV System
  • ยี่ห้อสินค้า : Pelco
  • รหัสสินค้า : IGW003
  • SKU :
ติดต่อสอบถาม
ระบบกล้องวงจรปิด หรือ CCTV (Closed Circuit Television) 
            คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด เป็นระบบที่ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่นอกเหนือจากความปลอดภัย การใช้งานระบบกล้องวงจรปิดครั้งแรกเป็นการใช้งานเพื่อสังเกตการณ์การทำงานของ V2-Rockets ซึ่งเป็นขีปนาวุธในเยอรมัน ซึ่งมีการออกแบบระบบกล้องวงจรปิดที่ซับซ้อนและใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงจึงไม่เหมาะที่จะมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ในปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับธนาคาร, สถานที่ราชการ, ที่สาธารณะ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพราะระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบรักษาความปลอดภัย หรือระบบสอดส่องดูแลสถานการณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงมาก