ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( Fire Alarm System )
0.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Fire Alarm System
  • ยี่ห้อสินค้า : Notifier
  • รหัสสินค้า : -
  • SKU :
ติดต่อสอบถาม

Fire Alarm Systems ( ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ) 

คือ ระบบ แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม

เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) เป็นต้น

ซึ่งระบบดังกล่าว จะช่วยแจ้งเตือนเมื่อเริ่มมีเพลิงไหม้ ให้สามารถรับรู้ได้และสามารถรถควมคุมเพลิงดังกล่าวได้ทันท่วงที